Tomasz Bartnik - Radio JARD

Gość Radia Jard

Tomasz Bartnik

13 min.
Tomasz Bartnik

O ludowych zespołach sportowych jako bardzo ważnym elemencie w funkcjonowaniu „małych ojczyzn”, opowiadał Tomasz Bartnik – przewodniczacy Ełckiego LZS i pełnomocnik krajowego zrzeszenia ludowych zespołów sportowych Mirosława Baszko.