Audycja przybliżająca inicjatywę LEADER, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) 

Audycja przybliżająca inicjatywę LEADER, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) 

Gośćmi w studiu Radia JARD byli: Sebastian Łukaszewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Krzysztof Giro – właściciel firmy FAST PARK w Dobrzyniewie Dużym. Rozmawiał Wojciech Kuczyński. Audycja powstała we współpracy z Województwem...
Przejdź do strony jard.pl