Tadeusz Truskolaski - Radio JARD

Gość Radia Jard

Tadeusz Truskolaski

9 min.
Tadeusz Truskolaski

Będą nowi zastępcy prezydenta Białegostoku. Na stanowisku pozostaje Rafał Rudnicki, a nowe powołania otrzymali Tomasz Klim, Marek Masalski i Eliza Cybulko. To jeden z tematów naszej rozmowy z prezydentem Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim.

  • Prezydent Białegostoku, ogłosił zmiany w zespole zastępców prezydenta, z których tylko Rafał Rodnicki pozostaje na swoim stanowisku.
  • Nowymi zastępcami zostali Tomasz Klim, Marek Masalski i Eliza Cybulko, wybrani na podstawie rekomendacji różnych środowisk politycznych i społecznych.
  • Poprzedni zastępcy nie będą już pracować w urzędzie, ale ich doświadczenie zostanie wykorzystane w strukturach związanych z urzędem.

Prezydent Truskolaski rozpoczął również serię spotkań z mieszkańcami, aby stworzyć mapę potrzeb miasta, choć pierwsze spotkanie nie przyciągnęło zbyt wielu uczestników. Na spotkaniach mieszkańcy zgłaszali potrzeby związane z ochroną przyrody, dziedzictwem kulturowym oraz drobnymi kwestiami infrastrukturalnymi. Prezydent wyraził chęć wprowadzenia zmian i wykorzystania nowej energii po reelekcji, podkreślając, że jest to jego ostatnia kadencja. W planach miasta są duże inwestycje, które mają być realizowane bez konsultacji, ponieważ były częścią programu wyborczego. Inicjatywa “Hub of Talents” w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym ma na celu wspieranie młodych ludzi w zakładaniu nowych firm, z finansowaniem z Unii Europejskiej. Program przewiduje powstanie 150 nowych start-upów, z możliwością otrzymania bezpośredniego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności.