Gość Radia Jard

Krzysztof Jakubowski

10 min.
Krzysztof Jakubowski

TYM ŻYJE WOJEWÓDZTWO PODLASKIE: Gościem Radia JARD w lokalnej audycji słownej „Tym żyje Województwo Podlaskie” był Harcmistrz Krzysztof Jakubowski – komendant ZHP Chorągiew Białostocka. Tematem rozmowy był projekt Podlaskie Podwórka. Audycja powstaje we współpracy z Województwem Podlaskim.