Adam Musiuk - Radio JARD

Gość Radia Jard

Adam Musiuk

12 min.
Adam Musiuk

Naukowiec, zabytko-entuzjasta, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W Radiu Jard opowiedział o swojej drodze zawodowej: od radnego miejskiego, poprzez zastępcę prezydenta Białegostoku, aż do obecnego stanowiska. Adam Musiuk chciałby „obudzić podlaskie zabytki” – jego zdaniem region pełen jest zabytków, których nie dostrzegamy, bo codziennie je mijamy.

Koniecznie posłuchajcie o pracy i pasji, które można ze sobą łączyć.